CAT Coaching in Jaipur

Programs

Jaipur - Hawa Sadak Center:

F-1, F-2 , GeejGarh Tower, Near Hotel Hilton
Hawa Sadak, 22 Godown
Jaipur , Rajasthan

302006

Phone: 91-141-9310463912, 9889885591

Email: jaipur@careerlauncher.com

Jaipur - JLN Marg Center:

Office A, 5th Floor, Nawal Tower,
A-1, J.L.N Marg
Jaipur , Rajasthan

302017

Phone: 91-141-8010019190, 9889885591

Email: cl.jaipur.jlnmarg@careerlauncher.com

WebSite:  https://www.careerlauncher.com/jaipurnew

Jaipur - Lal Kothi Center:

Office No 203-205, Second Floor, UDB Tower, SB 59
Rambagh Circle, Opp Nagar Nigam Office Tonk Road (Lal Kothi)
Jaipur , Rajasthan

302015

Phone: 91-141-9828117755, 9828117755

Email: vinay.modi@careerlauncher.com

WebSite:  https://www.careerlauncher.com/Jaipur-lalkothi/