Our Results 2020

Sr No. Name CL-ID Selection Profile
1 Sumit Dhingra 30128651 ESIC Sumit Dhingra
2 Smiley Mahajan 60208280 Gramin Bank Smiley Mahajan
3 Nidhika sarpal 60208544 Bank of India Nidhika sarpal
4 Parul Chadda 30281501 Punjab & Sind Bank Parul Chadda
5 Gurleen Singh 30128678 Bank of India Gurleen Singh
6 Naina Singh 60208196 LIC Naina Singh
7 Anisha Kalra 30128716 Intelligence Bureau Anisha Kalra<
8 Jashandeep Singh 30281490 AFCAT Jashandeep Singh
9 Savita Pathak 60208401 FCI Savita Pathak
10 Kritika Sodhi 60208673 Post office Kritika Sodhi
11 Davinderpal Singh 30128911 Irrigation Davinderpal Singh
12 Harmandeep Singh 30128843 Karnataka Bank Harmandeep Singh
13 Jagjeet Singh 60208339 Gramin Bank Jagjeet Singh
14 Jaspuneet 30128551 Punjab & Haryana High court Jaspuneet
15 Aseem Chawla 30128882 ESIC Aseem Chawla
16 Gourav Chawla 60208730 NAIC Gourav Chawla
17 Saransh Kumar 10036522 National India Insurance Saransh Kumar
18 Sahil Malhotra 10036835 Post Payments Bank Sahil Malhotra
19 Sumit Parbhakar 482194 Sumit Parbhakar
20 Shruti Verma 3007508 Shruti Verma
21 Atul kashyap 3007988 Atul kashyap
22 Harman Thind 10036020 Harman Thind
23 Danish Vohra 483326 Danish Vohra
24 Amarpreet 10036313 Amarpreet
25 Mansi Anand 10249047 Mansi Anand
26 Ruchika 10036073 Ruchika
27 Priyanka 10036514 Priyanka
28 Sarang 10249677 Sarang
29 Ramandeep 10036083 Ramandeep
30 Rupali Upadhyay 60042325 Rupali Upadhyay
31 Vijay Rathore 10150155 Vijay Rathore
32 Reetika Joshi 30005739 Reetika Joshi
33 Jitesh Negi 60042426 Jitesh Negi
34 Shubham Suyal 10150915 Shubham Suyal
35 Pankaj Kumar 10150956 Pankaj Kumar
36 Suraj Joshi 60042873 Suraj Joshi
37 Deepak Nautiyal 10150807 Deepak Nautiyal
38 Rupa Das 30005656 Rupa Das
39 Priya Bisht 60042566 Priya Bisht
40 Anjali Bahuguna 60042588 Anjali Bahuguna
41 Arti Bisht 60042685 Arti Bisht
42 Mohit Pant 30005398 Mohit Pant
43 Nipun Rautela 10150672 Nipun Rautela
44 Shweta Lohani 10150758 Shweta Lohani
45 Suraj Kandpal 60042402 Suraj Kandpal
46 M LAVANYA 1800299983 Varsha rauthan
47 G DEVENDAR 1800859543
48 V UDAY 1800238167 Varsha rauthan
49 B HARSHITA 1680096912 Varsha rauthan
50 A LIKHITH 1690030928
51 K BHANU PRAKASH REDDY 1800085562
52 G RAJESH 1800021703
53 G DEEP CHAND 9001029385
54 V AVINASH REDDY 63005890959
55 PV SIVA PRASAD 8006012503
56 A VENKATA SAI PAVITHRA 1620243572
57 G DIMPLE LAHARI 1590807766
58 M MAHESH BABU NAIK 1680002027
59 K BALA KRISHNA 1730147505
60 B HARISH 17402114701