check out various Top Engineering colleges as per:


Top NITs

S.No Name of the NIT Location

1.

NIT Tiruchirapalli (NIT Trichy)

Tamil Nadu

2.

NIT Rourkela

Odisha

3.

NIT Surathkal

Karnataka

4.

NIT Warangal

Telangana

5.

Motil Lal Nehru National Institute of Technology (MNNIT)

Uttar Pradesh

6.

Visvesvaraya NIT

Maharashtra

7.

NIT Calicut

Kerala

8.

Sardar Vallabhai National Institute of Technology (SVNIT)

Gujarat

9.

NIT Silchar

Assam

10.

NIT Durgapur

West Bengal

11.

NIT Hamirpur

Himachal Pradesh

12.

NIT Kurukshetra

Haryana

13.

Maulana Azad NIT (MANIT) Bhopal

Madhya Pradesh

14.

Malaviya National Institute of Technology (MNIT)

Rajasthan

15.

NIT Manipur

Manipur

16.

NIT Meghalaya

Meghalaya

17.

NIT Agartala

Tripura

18.

NIT Tadepalligudem

Andhra Pradesh

19.

NIT Yupia

Arunachal Pradesh

20.

NIT Raipur

Chhatisgarh

21.

NIT Delhi

New Delhi

22.

Dr. B.R. Ambedkar NIT Jalandhar

Punjab

23.

NIT Goa

Goa

24.

NIT Jamshedpur

Jharkhand

25.

NIT Mizoram

Mizoram

26.

NIT Dimapur

Nagaland

27.

NIT Patna

Bihar

28.

NIT Sikkim

Sikkim

29.

NIT Puducherry

Puducherry

30.

NIT Srinagar

Jammu & Kashmir

31.

NIT Uttarakhand

Uttarakhand